Šta je zdrava ishrana? Na ovo pitanje ne može se dati jednostavan i celovit odgovor, jer postoje brojne teorije o ishrani koje svaka na svoj način nastoje da definišu ovaj pojam. Pored toga, nauka svakodnevno napreduje i naučna istraživanja nam donose nova otkrića o uticaju pojedinih namirnica na ljudski organizam, a neretko i opovrgavaju opšteprihvaćena shvatanja o štetnosti i korisnosti pojedinih namirnica.

U ovoj rubrici možete pronaći tekstove o različitim namirnicama sa posebnim akcentom na njihov uticaj na zdravlje, odnosno preventivu i lečenje bolesti. U sačinjavanju ovih tekstova, pored izvora iz oblasti narodne medicine, korišćena je i literatura o najnovijim naučnim saznanjima iz ove oblasti.