OPŠTA PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI „HERBALIA LOYLTY POGRAM“

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ova opšta pravila programa lojalnosti „HERBALIA LOYALTY PROGRAM“ (u daljem tekstu: „Pravila“) regulišu realizaciju programa lojalnosti pod nazivom „HERBALIA LOYALTY PROGRAM“ koji sprovodi HERBALIA DOO Pančevo (u daljem tekstu: „Program lojalnosti“).

1.2. HERBALIA DOO Pančevo je provajder Programa lojalnosti (u daljem tekstu: „Provajder“).

1.3. Program lojalnosti predstavlja poseban poslovni odnos između Provajdera i njegovih kupaca koji su registrovani članovi u Programu lojalnosti (u daljem tekstu: „Članovi“), u vezi sa kojim se, pored opštih uslova poslovanja Provajdera, primenjuju i ova Pravila.

1.4. Program lojalnosti ima za cilj uspostavljanje dugoročnog odnosa Provajdera sa svojim kupcima koji registrovanim članovima kao učesnicima u Programu lojalnosti, omogućava ostvarivanje posebnih pogodnosti za kupovinu roba/usluga Provajdera, zasnovanih na lojalnosti Članova.

1.5. Član može postati svako fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje uspešnim popunjavanjem registracione forme (u daljem tekstu: „Pristupnica“) na sajtu www.herbalia.rs sa svim neophodnim podacima ili registracione forme na Herbalia mobilnoj aplikaciji i saglasi se sa Pravilima. Provajder zadržava pravo da odbije registraciju Člana i pristupanje Programu lojalnosti bilo kom licu, po sopstvenoj diskrecionoj odluci.

1.6. Provajder može u svakom momentu obustaviti dalju realizaciju Programa lojalnosti, izmeniti ili staviti van snage Pravila, bez bilo kakvih obaveza prema Članovima, o čemu će Članovi biti obavešteni putem isticanja obaveštenja na web sajtu: www.herbalia.rs i/ili slanjem obaveštenja na email adresu Članova navedenu u Pristupnici.

1.7. Članovi koji nisu imali kupovina duže od 12 meseci, mogu biti isključeni iz Programa lojalnosti putem deaktivacije naloga usled nekorišćenja, čime prestaju i važenje njihovih eventualnih akumuliranih benefita.

1.8. Prijavu zloupotreba, reklamacije u vezi sa Programom lojalnosti, zahtev za brisanje iz članstva, kao i odgovore na sva pitanja vezana za realizaciju Programa lojalnosti, Član može dobiti putem telefona: 063 81 94 891 radnim danima u vremenu od 08h pa do 16h, ili slanjem email-a na adresu [email protected].

2. PROGRAM LOJALNOSTI – RANGOVI I POENI

2.1. Učešćem u Programu lojalnosti, Članovi stiču mogućnost na ostvarivanje popusta prilikom kupovine robe u online prodavnici Provajdera koja se nalazi na adresi: www.herbalia.rs. Svi Članovi se razvrstaju u Rangove, a svaki Rang nosi različit % povrata sredstava od kupovine u vidu poena na virtuelne račune Članova.

2.2. Rangovi i kvalifikacioni uslovi za Rangove su sledeći

  • SILVER – Članovi dobijaju automatski ovaj rang nakon registracije u Program lojalnosti
  • GOLD – Ukoliko je akumulirana vrednost kupovina u poslednjih 365 dana veća od 10.000 RSD, Član dobija GOLD rang
  • PLATINUM – Ukoliko je akumulirana vrednost kupovina u poslednjih 365 dana veća od 30.000 RSD, Član dobija PLATINUM rang
  • LUX – Ukoliko je akumulirana vrednost kupovina u poslednjih 365 dana veća od 60.000 RSD, Član dobija PLATINUM rang

Proračun Rangova se vrši automatski svakom kupovinom i/ili svakog dana.

Svaki Rang ima različit procenat povrata sredstava od kupovine u vidu poena na virtuelne račune Članova. Procenti su:

  • SILVER – 10% povrata od kupovine u vidu poena
  • GOLD – 15% povrata od kupovine u vidu poena
  • PLATINUM – 20% povrata od kupovine u vidu poena
  • LUX – 30% povrata od kupovine u vidu poena

Pripadajući % povrata se primenjuje na konačan iznos kupovine koju Član zaista plaća ukoliko su u pitanju artikli koji nisu na akciji ili nekom vandrednom sniženju, povrat novca u vidu poena se obračunava i dodeljuje Članu samo na kupovine proizvoda koji imaju redovnu cenu bez popusta.

2.3.  1 poen ima vrednost od 1 dinara. Članovi poene mogu koristiti za plaćanje robe ukoliko je saldo na njihovom virtuelnom računu veći od 500 poena. Poeni se mogu iskoristiti za plaćanje svih artikala koji se nalaze u ponudi Provajdera.

2.4. Rok važenja svakog pojedinačnog poena je 180 dana od momenta generisanja. Prilikom iskorišćavanja poena za plaćanje robe, prvo se brišu najstariji poeni (FIFO metoda). Ukoliko se poen ne iskoristi, nakon 180 dana on se briše sa salda Člana.

2.5. Provajder zadržava pravo na kreiranje specijalnih promotivnih akcija koje Korisnicima kartice omogućavaju ostvarivanje dodatnih bonitetnih poena.

3. PROGRAM LOJALNOSTI – KUPONI

3.1. Kao deo benefita Programa lojalnosti, Provajder emituje, a Članovi mogu koristiti  kupone koji Članovima donose pogodnosti u vidu umanjenja cena pojedinih artikala, kompletnih kategorija i/ili kompletnog računa.

3.2. Članovi imaju uvid u dostupne kupone preko „loyalty widgeta“ i na profilnoj stranici na www.herbalia.rs kao i u pregledu dostupnih kupona koji se nalazi u Herbalia mobilnoj aplikaciji.

3.3. Da bi Član iskoristio kupon, on mora prilikom kupovine uneti jedinstveni kod kupona u posebno definisano polje u okviru online prodavnice www.herbalia.rs i potvrditi korišćenje kupona.

3.4. Ukoliko kupac želi da iskoristi kupon na artiklu koji se već nalazi na redovnom ili vanrednom akcijskom sniženju, primeniće se popust sa kupona samo ukoliko je % sniženja koje kupon nosi veći od trenutnog akcijskog popusta. Ukoliko je % redovnog ili vanrednog akcijskog sniženja veći od % koji nosi kupon, primena kupona neće dovesti do dodatnog snižavanja cena.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Ova Pravila stupaju na snagu 01.03.2022.. godine i primenjuju na sve Članove i do izmene Pravila, donošenja novih ili stavljanja van snage Pravila.

4.2. U slučaju izmene ili donošenja novih Pravila, odnosno stavljanja van snage Pravila, prekida i obustave realizacije Programa lojalnosti, kao i privremenog ili trajnog isključenja Članova iz Programa lojalnosti, Provajder nema bilo kakve obaveze prema Članovima, uključujući ni obaveze po osnovu prikupljenih poena, niti po bilo kom drugom osnovu.

4.3. Za rešavanje sporova između Provajdera i Članova u vezi sa Programom lojalnosti, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Pančevu, primenjujući pravo Republike Srbije.

4.4. Detaljnije informacije o Programu lojalnosti opisane su na web sajtu www.herbalia.rs.