LOYALTY ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

1.1. Učešće u Programu lojalnosti zahteva prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti Članova, što obuhvata i prikupljanje, obradu i korišćenje svih podataka o kupovinama Članova  (uključujući i podatke o iznosu kupovine, broju kupovina, vrsti robe/usluga koju Član kupuje i dr.), te je sastavni deo Pristupnice saglasnost Člana da Provajder prikuplja, obrađuje i koristi podatke o ličnosti Člana.

1.2. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o ličnosti Člana je Provajder i prikupljene podatke ne razmenjuje sa drugim licima, te iste čuva, obrađuje i koristi samo za svrhe navedene u Pristupnici, uz ograničenja i u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

1.3. Podaci o Članu navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za realizaciju Programa lojalnosti u koji je uključen Član, što podrazumeva vođenje evidencije i svih podataka o realizovanim transakcijama i prikupljenim/iskorišćenjim bonitetnim poenima. Takođe, prikupljeni podaci o Članu mogu biti korišćeni i u svrhe direktnog marketinga i profilisanja, te nuđenja Članu robe/usluga Provajdera, što uključuje i personalizovano slanje ponuda, informacija o novostima i pogodnostima organizuje Provajder, izuzev ukoliko je Član prilikom potpisivanja Pristupnice naznačio da ne želi prijem takvih informacija.

1.4. Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti Člana je dobrovoljno, ali isto predstavlja neophodan uslov za učešće u Programu lojalnosti, te u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja podataka o ličnosti Člana, Član neće biti uključen u Program lojalnosti, odnosno biće isključen iz Programa lojalnosti.

1.5. Provajder će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju realizacije Programa lojalnosti čuvati sve dok traje realizacija Programa lojalnosti, odnosno sve dok je Član uključen u realizaciju Programa lojalnosti.

1.6. Član u svakom momentu može da traži promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio, kao i da povuče/opozove svoju saglasnost za obradu podataka i da zahteva brisanje svojih podataka, putem pisane izjave poslate Provajderu.

1.7. Nakon prestanka osnova za obradu podataka o ličnosti Člana, Provajder briše sve podatke o ličnosti Člana, osim u slučajevima kada je Provajder u obavezi da podatke čuva i nakon prestanka osnova u skladu sa zakonom. Izuzetno, Provajder može zadržati email adresu Člana za potrebe dostavljanja obaveštenja o promotivnim aktivnostima, osim u slučaju povlačenja/opoziva saglasnosti Člana za obradu podataka, kao i ukoliko Član inicijalno nije dao saglasnost za prijem takvih obaveštenja.